22-10-2014

Online reputatie belangrijk voor meer omzet.

Online reputatie

Eduard de Boer Reputatiecoach

7 vragen aan Eduard de Boer: ReputatieCoach, Podcaster, Content Marketeer en lokale SEO specialist.

Wie is Eduard de Boer?

Eduard de Boer is van origine een digitale duizendpoot, die zichzelf heeft gespecialiseerd in online marketing in het algemeen en reputatiemanagement in het bijzonder. Vanuit de invalshoek van online reputatie helpt Eduard ondernemers en bedrijven de omzet en winst te vergroten door samen met hen te werken aan de online reputatie, presentatie en vindbaarheid.

 

Wat zijn de leuke en minder leuke kanten van jouw baan?

Minder leuke kanten? Die zijn er eigenlijk niet. Ik heb mijn hele leven voornamelijk dingen gedaan die ik leuk vond en dat weet ik nog steeds vol te houden. Natuurlijk zijn er gradaties in leuk, leuker en leukst. Ik werk graag samen met ondernemers om hun business te leren begrijpen en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van hun online business en zelfs ook van de offline business. Een betere reputatie draagt namelijk bij tot een verhoging van beide.

 

Wat betekent online reputatie voor jouw bedrijf?

Reputatie staat zelfs in de bedrijfsnaam en in mijn rol, dus het is cruciaal en benadrukt ook meteen waar ik de focus op leg. Daarom wil ik die richting op, met de beantwoording van deze vraag. De omvang van online business hangt af van drie basiselementen: Vindbaarheid, Reputatie en Conversie. Ik richt bij op de eerste twee: de vindbaarheid en de reputatie, want conversieverbeteraars lopen er al voldoende rond in Internetland. Zoals ik zojuist al zei, draagt een betere reputatie niet alleen bij tot meer online business, maar (indien van toepassing) ook tot meer offline business. Temeer, daar het hand in hand gaat met de vindbaarheid. Ga maar na: als je extreem goed wordt gevonden, maar uit reviews blijkt dat je een belabberde reputatie hebt, dan nog zullen potentiële klanten niet snel zaken met je willen doen.

 

Hoe creëren jullie een goede online reputatie?

Ik begin altijd met een Online Reputatie Scan, om de huidige reputatie en vindbaarheid in kaart te brengen. Op basis daarvan stel ik een verbeterplan op, in de vorm van een werkbare reputatiemanagement strategie en werkwijze. Dat klinkt erg consultantachtig, maar het is absoluut niet zo “ambtelijk” en “formeel” of langdurig als het klinkt. Het zijn werkbare richtlijnen om continu te werken aan het imago en de reputatie. Verder geef ik klantspecifieke trainingen, waarin ik alle medewerkers van een bedrijf bewust maak van het belang van een goede (online) reputatie en hoe die ook steeds verder te verbeteren.

 

Wat kan het gebruik van reviews betekenen voor je online reputatie?

Reviews, zowel in de vorm van een numerieke score of sterretjes, alsmede geschreven beoordelingen zijn allemaal van vitaal belang om een beter beeld te schetsen van de kwaliteit van de producten en diensten die een bedrijf levert. Ik hoef niet meer te vertellen dat meer dan 80% van de mensen eerst kijkt naar online beoordelingen, vooraleer zij overgaan tot het kopen van een product of het afnemen van een dienst. Een grote verzameling slechte reviews kan tot gevolg hebben dat je je zaak kunt sluiten, terwijl een dosis goede reviews ervoor kan zorgen dat klanten de deur bij je platlopen… Dat is het verschil!

 

Hoe zet je een goede online reputatie om naar extra omzet?

Het verhogen van de online reputatie vertaalt zich niet concreet naar een meetbare toename in omzet, omdat mijn werk zich dus toespitst op zowel de vindbaarheid, als de reputatie. Maar als je eenmaal begint met het verzamelen van reviews, dan raad ik wel aan om deze niet onder stoelen of banken te steken. Mijn advies is om deze kenbaar te maken aan je (potentiële) publiek door middel van Twitter, of het re-posten van de reviews op andere kanalen, als Google+ en Facebook. (Opm. Dat leidt niet meteen tot duplicate content en druist, mits verantwoord uitgevoerd, ook niet in tegen de voorwaarden van de meeste reviewsites)

 

Hoe zie je de toekomst waar een klant makkelijk zijn kritiek kan spuien via allerlei online kanalen?

Daar zitten we al middenin! Het is alleen jammer dat veel ondernemers nog niet in de gaten hebben, dat zij er ook middenin zitten! En door zich helemaal niet om reviews te bekommeren, lopen ze een groot risico! Want vergeet niet: we lopen meestal geen schade op door datgene wat we wèl weten, maar door datgene waar we ons níet van bewust zijn…   Wilje meer weten over online reputatie, volg dan het ReputatieCoaching weblog en de gelijknamige podcast. Je kunt deze vinden op:

 

Categorieën: